Traka sa vestima

Intelektualni izlazi

 • IO1: ECVET komplanaran trening materijal za Operatore pametnih i ekoloških/održivih zgrada.
 • IO2: Radno mesto: Operator pametnih i ekoloških/održivih zgrada (Operator 21. veka)
 • IO3: Mobilni sistem za e-učenje koji uključuje video materijale formirane radi razumevanja koncepata i primera, kao i za prethodno/samostalno/naknadno ocenjivanje.

IO1: ECVET komplanaran trening materijal za Operatore pametnih i ekoloških/održivih zgrada.

 • U ovom izlazu (rezultatu) će biti kreiran kurikulum koji će omogućiti obuku operatora pametnih zgrada u smislu održavanja i unapređenja kofora stanara, kao i omogućiti funkcionisanje zgrada u skladu sa ekološkim i energetskim normama. Neke od oblasti koje će biti obuhvaćene su: Internet stvari, kiber-fizički sistemi, servisna robotika, pametne kuće (zgrade), servisna robotika, itd.
 • Operateri pametnih zgrada u današnje vreme imaju mnogo različitih uloga, odnosno zadataka i osim generalnog održavanja zgrada moraju da poznaju/rade i sa HVAC (grejanje, ventilacija, klimatizacija) sistemima, BAS (Automatski sistemi u zgradama) sistemima i drugo. U zgradama je moguće koristiti i IoT za kontrolu raznih sistema, pa i kontrolu/smanjenje utroška energije. Merenje temperature upotrebom mobilnih (prenosnih) uređaja i drugih parametara u zgradi, može omogućiti bolje upravljanje komfortom stanara. U suštini operatori zgrada moraju da razumeju navedene moderne koncepte i da nauče da ih pravilno primenjuju i da održavaju uređaje koji obezbeđuju primenu koncepata.

IO2: Radno mesto: Operator pametnih i ekoloških/održivih zgrada (Operator 21. veka)

Profesionalni profil / edukativni standard definisan u zemlji će obezbediti okruženje u kome VET treneri imaju mogućnost da akumuliraju znanje, veštine i kompetencije tokom izvođenja VET kurseva.
Kao primarni skup identifikavono je sledeće:

ZNANJE

 • Znanje o IoT može da utiče na smanjenje utrošaka energije (energetska efikasnost)
 • Znanje o analizi prikupljenih podataka, kao i razumevanju rezultata, kreira mogućnosti za uštedu energije i redukciju emisije gasova.
 • Razumevanje zelenih tehnologija, kao i poznavanje načina uštede energije su novi zahtevi (odgovornosti) koji se postavljaju pred operatore zgrada.
 • Znanje u vezi obrade, odnosno analize velike količine podataka prikupljenih od strane BAS sistema.
 • Razumevanje načina rada BAS sistema sa udaljenim pristupom, čime se omogućava daljinska kontrola i upravljanje komfortom stanara i u slučajevima potrebe za brzim reagovanjem.

VEŠTINE

 • Unapređenje konsultantske aktivnosti trenera
 • Unapređeno održavanje zgrada
 • Unapređene veštine pregovaranja i medijacije trenera da bi se obezbedila uspešnos+B9t pregovora sa vlasnicima i upravnicima zgrada.

KOMPETENCIJE

 • Unapređenje kompetencije u održavanju komfora stanara zgrada, kao i kompetencije u poznavanju normi i regulativa u energetskoj efikasnosti i ekologiji
 • Unapređeni kapaciteti u upravljanju i ispunjenju različitih zahteva vlasnika i upravnika zgrada.
 • Unapređene mogućnosti za primenu individualnih i kreativnih tehnika baziranim na tehnikama dobre prakse
 • Unapređenje mogućnosti nadgledanja i izvođenja različitih procesa u svrhu zadovoljenja zahteva stanara, kao i u svrhu obezbeđenja pravilnog upravljanja zgradom, kao i pravovremenog i efikasnog održavanja.

IO3: Mobilni sistem za e-učenje koji uključuje video materijale formirane radi razumevanja koncepata i primera, kao i za prethodno/samostalno/naknadno ocenjivanje.

 • Biće razvijena Android aplikacija koja će omogućiti korišćenje IO1 i IO2, kao i samostalno učenje i planiranje, od strane VET trenera i VET učenika.
 • Aplikacija će sadržati jednostavan korisnički interfejs, i time omogućiti njeno lako korišćenje uz eliminaciju potencijalnog stresa korisnika.
 • Aplikacija će omogućiti 24/7 pristup ka materijalima za učenje, a koji su kreirani kroz IO1 i IO2

Slažete se sa korišćenjem kolačića/cookies još informacija

Podešavanja za kolačiće su setovana na "dozvoli kolačiće", radi pružanja najbolje usluge korišćenja sajta. Ako nastavite da koristite sajt bez promene ovog podešavanja, ili kliknete na "Prihvati", slažete se navedenim.

Zatvori